• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s neodkladnou záležitostí. Již několikrát byla zrušena plánovaná schůzka zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů s vedením Ministerstva kultury ČR a se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, která měla řešit problematiku podmínek práce umělců v kolektivních tělesech.

Přes naše návrhy a apely (od dubna 2020) na vypracování funkčního a jasného seznamu pravidel pro činnost orchestrů, sborů a souborů jsme v situaci, kdy řada ustanovení a nařízení mají nejasný, pouze doporučující charakter a jsou nevynutitelná.

Dle vyjádření vlády a odborníků dochází v tuto chvíli k dramatickému zhoršení situace – kolabující nemocnice, šířící se mutace viru, vážné stavy a úmrtí i mladších ročníků obyvatel. Z těchto důvodů vláda zvažuje zavedení velice tvrdého „lockdownu“, včetně omezení pohybu osob, uzavření školek apod. V případě tohoto vývoje je pro náš obor zcela nepřijatelné, aby činnost kolektivních těles byla nastavena pouhými doporučeními, která nelze vynutit. Upozorňujeme, že i v této době probíhá činnost kolektivních těles, kdy cca 60-80 umělců zkouší/pracuje několik hodin v jedné místnosti bez možnosti dodržet základní pravidla prevence – nošení roušek, rozestupy apod. Systém nepovinného testování je uplatňován jen v některých kulturních institucích, většinou ale nedostačující metodou AG testů v týdenních intervalech.

Bohužel praxe ukázala, že řada ředitelů a vedoucích pracovníků buď nehodlá dodržovat nynější vágně nastavená doporučení a „pravidla“, nebo je účelově vykládají s tím, že nejsou povinni je dodržovat. Při současné situaci to považujeme za obrovské riziko a bez jasných a vynutitelných pravidel může dojít k ohrožení zdraví mnoha lidí, nejen ve velkých kolektivních souborech.

Vyzýváme Vás, abyste neprodleně zprostředkoval adekvátní reakci MZDR ČR, které by podle našeho názoru mělo:

1. jasně určit, zda je za nynější situace vůbec možná činnost kolektivních těles, v tomto vydat jasné a nezpochybnitelné rozhodnutí,

2. případně jasně definovat konkrétní a vynutitelná pravidla a opatření, za jakých tato tělesa mohou dále pokračovat ve své činnosti,

3. pod jednotlivými přijatými rozhodnutími požadujeme odkaz na odpovědnou osobu nebo instituci.

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR
Richard Rokos, předseda Unie – odborového svazu profesionálních zpěváků ČR

24.2.2021

  SPOLEČNÁ VÝZVA     
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

VLÁDĚ, POSLANCŮM A POLITICKÝM STRANÁM

Zastavte další zbytečné umírání lidí!

 

   

Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnémuvydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

Ministerstvo kultury ČR vydalo doporučení, to adresně ke kolektivním tělesům, aby lidé a organizace využívali bezplatné AG testování, které je možné nyní provést jednou za tři dny. Řada organizací, přestože vyvíjí zvýšenou činnost i v současném nejvyšším stupni rizika, testování neřeší. Příští týden máme jednat s ministrem kultury o možnosti pravidelného testování kolektivních těles PCR metodou, samozřejmě za přímé podpory státu. Nejenže je podle dostupných informací PCR test citlivější a spolehlivější, ale samotný odběr kloktáním je především pro opakované užití rozhodně komfortnější. O testování PCR metodou formou kloktání jsme již před 3 týdny jednali s představiteli Ústavu molekulární a transplantační medicíny v Olomouci, který funguje v rámci Univerzity Palackého. O výsledku jednání Vás budeme informovat.
 

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se uskutečnilo jednání s ministrem kultury, který představil dokument Teze státní kulturní politiky (SKP) pro období 2021 - 2025+. I při jednání jsme uvedli, že poslední SKP nebyla ani schválena vládou, ale byla vzata jen na vědomí, ergo bez přijaté závaznosti, alespoň některých konkrétních bodů, které by měly být reálně proveditelné, zůstane SKP jen dalším nefunkčním dokumentem plným proklamací a frází. Další podmínkou smysluplného naplňování SKP jsou prostředky, kterých se v kultuře stále nedostává v potřebné míře, naopak hrozí jejich další úbytek s přijetím nového daňového balíčku. Jistou nadějí je Národní plán obnovy, který by mohl přinést do oblasti kultury bezprecedentní podporu ze strany EU.

 

Výzva vedení Unie OH ČR k problematice testování na SARS-CoV-2 u zaměstnavatele

                                                                                                       27. 11. 2020

Vedení Unie OH ČR tímto vyzývá všechny zaměstnance symfonických, komorních a divadelních orchestrů, aby, v případě možnosti testování na patogen SARS-CoV-2 zaměstnavatelem, projevili k tomuto postupu ochotu a vstřícnost.


Již od dubna 2020 se intenzivně snažíme dojednat s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR podrobné podmínky fungování kolektivních těles při zhoršené epidemiologické situaci. Bohužel, nikoliv vinou odborových svazů a organizací, taková metodika nebyla doposud vydána. V oblasti „živého“ umění, na rozdíl od jiných profesí, je problematické zajistit i ty nejzákladnější prvky ochrany zaměstnanců – roušky, rozestupy, home office apod. Jak se ukazuje i v jiných oborech a podnicích, mezi nejúčinnější formy boje proti šíření nemoci COVID-19 je testování zaměstnanců.
I z tohoto důvodu hledáme jakýkoliv způsob a řešení, který by nejen zajistil chod organizací v přiměřeném rozsahu, zabránil opakovaným „kolapsům“ institucí z důvodu velkého rozšíření nákazy, ale s tím i v maximální možné míře ochránil zaměstnance. U naší profese jsou v současné době tyto podmínky velice obtížně slučitelné a možnost testování by byla jedním z efektivních řešení. Navíc, bez ohledu na politické preference na názory, případné testování má za účel především ochranu nejen každého z nás, je i projevem odpovědnosti vůči ostatním kolegům a jejich rodinám.


                                              Jiří Dokoupil v. r.
                                 prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Rezortní matici opatření pro kulturu. Dole pod obrázkem najdete odkaz ke stažení ve formátu *.pdf.

Stáhnout jako pdf