Usnesení pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky ze dne 3.9.2019

Zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a vedení MK ČR (pracovní tým RHSD pro kulturní otázky) zásadně odmítají současný záměr MF ČR a premiéra Andreje Babiše omezit finanční prostředky pro oblast živého umění, konkrétně dotační programy.

Všechny předmětné dotační okruhy jsou dlouhodobě hrubě podfinancované a nynější restriktivní přístup považujeme za likvidační, to především pro až 90 % kulturních organizací působících v regionech, kde naopak je zvýšená podpora státu nezbytná.

Právě regionální kultura má celospolečenský význam, vytváří a uchovává "národní" kulturní hodnotu. Stát v tomto smyslu nesmí absentovat. Všichni zástupci sociálních partnerů se jasně shodli na požadavku navýšení prostředků do živého umění a předmětných dotačních programů, samozřejmě s tím, že nebudou ohroženy jiné rozpočtové položky kapitoly související například s "neživou" kulturou.

Vyzýváme vládu, aby toto usnesení respektovala a naplňovala obecně proklamovaný záměr nárůstu výdajů státního rozpočtu na kulturu na 1 % (bez započítání náhrad církvím).