Po roční snaze se podařilo dosáhnout zrušení první tarifní platové tabulky a posunout i zaměstnance v kultuře do tarifní platové tabulky č. 2. To, i s následným nárůstem všech tarifů o 1.500 Kč, udělá nárůst o 8 - 10,9 %. Jde rozhodně o zásadní úspěch, to především v naší snaze dorovnat platy v kultuře na odpovídající úroveň. Bohužel náš čeká ještě dlouhá cesta k "cíli". S tímto nyní řešíme zcela fatální situaci, kde MF ČR s premiérem Babišem navrhují ve státním rozpočtu snížení prostředků na živé umění až o 300 mil. Kč. Bojujeme, aby toto katastrofální snížení prostředků, to i vzhledem k nárůstu platů, bylo zastaveno, naopak aby kapitola rozpočtu MK ČR v této oblasti byla posílena. www.novinky.cz/domaci/clanek/platy-ve-verejne-sfere-vzrostou-vsem-o-1500-korun-dohodla-se-koalice