PRAHA, 29. dubna 2020 - INTERGRAM se zapojil do pomoci umělcům, kteří se dostali kvůli koronavirové krizi do existenčních problémů. Svou pomoc nabízí prostřednictvím Nadace Život umělce, která pomáhá kultuře a umělcům v tísni již od roku 1992. V rámci grantu COVID 19 vyplatí až 2,3 milionu korun.

Kulturní sektor byl první oblastí, kterou současná vládní opatření ovlivnila. Postupně došlo ke zrušení všech kulturních událostí, koncertní haly i kluby zůstávají prázdné, bez diváků jsou také divadelní hlediště. Hudebníci i herci, kteří nejsou ve stálém angažmá, přišli ze dne na den téměř o veškerý svůj příjem, čímž se dostali do složité životní situace a pod obrovský tlak. Výkonní umělci, které zastupuje kolektivní správce INTERGRAM, se rozhodli svým kolegům pomoci a podpořit je prostřednictvím Nadace Život umělce, jež je financována především z odměn samotných umělců.

Nadace pomáhá výkonným umělcům ve složité sociální situaci dlouhodobě a systematicky. Nyní je však naplnění jejího poslání důležitější než kdykoliv předtím. Stát se prozatím zaměřuje na pomoc příspěvkovým organizacím a oblast nezávislé kultury tak zůstává v ohrožení. Proto se INTERGRAM jakožto zástupce výkonných umělců snaží svým dílem přispět k řešení aktuální krize.

Kvůli očekávanému nárůstu žádostí o sociální příspěvek přislíbil INTERGRAM také personální podporu, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším co nejrychleji. “Jsem rád, že INTERGRAM spolu s Nadací Život umělce a profesními organizacemi umělců nalezly shodu na nutnosti urychlené pomoci. Ta je výrazem solidarity mezi umělci napříč obory,” uvedl ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman.

Grantová výzva s označením COVID 19 začíná 1. května 2020. Od tohoto dne bude Nadace Život umělce přijímat žádosti o sociální příspěvky. “Každý z žadatelů obdrží deset tisíc korun,” upřesnil předseda správní rady nadace Oldřich Smola, “výzva bude ukončena po vyčerpání finančních prostředků. Přednostně budou vypláceny žádosti s doporučením profesní organizace.” Správní rada Nadace Život umělce schválila pro tuto grantovou výzvu rozpočet ve výši 1 283 000,- Kč. V případě velkého zájmu žadatelů je připravena rezerva ve výši 1 000 000,- Kč.

Solidaritu projevili zastupovaní umělci a výrobci nejen ke svým kolegům, ale rovněž k uživatelům jejich výkonů a záznamů. INTERGRAM již dříve představil balíček opatření pro obchody, restaurace, hotely a další provozy, na které vládní opatření dopadla často stejně tvrdě jako na samotné umělce. Úlevy a kompenzace pro podnikatele, kteří nemohou kvůli současným omezením plnohodnotně fungovat, připravil INTERGRAM ve spolupráci s OSA a dalšími kolektivními správci v rámci jednotného inkasního místa.

Odměny odpustí kolektivní správci podnikatelům za celé měsíce, kdy platila vládní opatření, tedy i za ty, během nichž byly podniky ovlivněny jen některé dny. Kolektivní správci budou kompenzovat i dobu, kdy mohou podniky fungovat jen v omezeném provozu (např. otevření zahrádek restaurací bez vnitřních prostor). Více si o těchto opatřeních můžete přečíst zde.

Nadace Život umělce byla založena 3. června 1992 na půdě INTERGRAM. Jejím hlavním cílem je aktivní podpora mladých výkonných umělců a širokého spektra umělecké jevištní tvorby – od koncertů před divadelní inscenace až po taneční představení. Důležitou součást tvoří ale také podpora výkonných umělců, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Na tuto oblast se nyní nadace zaměří s pomocí INTERGRAM ještě více.

Zřizovateli Nadace Život umělce jsou následující profesní organizace: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Umělecké sdružení Artes.