• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Na stránkách divadelních novin došlo k veřejné polemice nad současným stavem v Divadle FXŠ Liberec. Celou debatu odstaartoval otevřený dopis šéfa opery p. Martina Doubravského prezidentu UNIE orchestrálních hudebníků ČR p. Jiřímu Dokoupilovi. K věci se vyjádřilo několik diskutérů včetně několika profesionálních hudebníků. Pokud si tuto debatu chete přečíst tak následujte tento odkaz.

https://www.divadelni-noviny.cz/otevrene-dopisovani-s-odborari

Po roční snaze se podařilo dosáhnout zrušení první tarifní platové tabulky a posunout i zaměstnance v kultuře do tarifní platové tabulky č. 2. To, i s následným nárůstem všech tarifů o 1.500 Kč, udělá nárůst o 8 - 10,9 %. Jde rozhodně o zásadní úspěch, to především v naší snaze dorovnat platy v kultuře na odpovídající úroveň. Bohužel náš čeká ještě dlouhá cesta k "cíli". S tímto nyní řešíme zcela fatální situaci, kde MF ČR s premiérem Babišem navrhují ve státním rozpočtu snížení prostředků na živé umění až o 300 mil. Kč. Bojujeme, aby toto katastrofální snížení prostředků, to i vzhledem k nárůstu platů, bylo zastaveno, naopak aby kapitola rozpočtu MK ČR v této oblasti byla posílena. www.novinky.cz/domaci/clanek/platy-ve-verejne-sfere-vzrostou-vsem-o-1500-korun-dohodla-se-koalice

Společný cíl?
 
Souhlasíme  s  tvrzením  paní  ředitelky  Levko  o  nutnosti  změnit  systém  financování  velkých třísouborových  divadel,  které  jsou  zřizovány  pouze  místními  samosprávami,  v  našem  případě
městem Liberec. Odborové svazy působící v kultuře, včetně Unie orchestrálních hudebníků ČR, se dlouhodobě  snaží  podporovat  vznik takzvaného  vícezdrojového  financování  ve  formátu město/kraj/stát.  Je  však  nutné  zdůraznit,  že  podporujeme  nejlépe  úpravu  fungování  současné příspěvkové  organizace,  tak  aby  bylo  možné  spoluzřizovat  a  spolufinancovat  kulturní  organizace, ale  při  zachování  veškerých  práv,  podmínek  práce  a  odměňování  zaměstnanců. 

Usnesení pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky ze dne 3.9.2019

Zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a vedení MK ČR (pracovní tým RHSD pro kulturní otázky) zásadně odmítají současný záměr MF ČR a premiéra Andreje Babiše omezit finanční prostředky pro oblast živého umění, konkrétně dotační programy.

Stanovisko profesního a odborového svazu Unie orchestrálních hudebníků ČR k Vyjádření ředitelky Jarmily Levko ke stávkové pohotovosti orchestru libereckéopery (Opera PLUS, 5. 9. 2019) a odpovědi šéfa opery Martina Doubravského zedne 6. 9. 2019 na otevřený dopis zaměstnanců DFXŠ Liberec

Vedení Unie orchestrálních hudebníků ČR (dále jen „Unie OH ČR“) je nuceno reagovat na výroky ředitelky DFXŠ Liberec Jarmily Levko a šéfa opery Martina Doubravského ze dne 5. 9. 2019 a 6. 9. 2019.

Za odborový a profesní svaz Unie orchestrálních hudebníků ČR mohu prohlásit, že požadavky zástupců zaměstnanců a uměleckých rad Opery ND a SO vnímáme jako zcela oprávněné. Odmítáme snahu některých zainteresovaných, kteří se snaží vyhlášení "stávkové pohotovosti" vykreslovat jako jakousi problematickou snahu omezeného počtu zúčastněných s jediným cílem — dehonestovat vedení ND. Je nutné si uvědomit, že současnému stavu předcházel otevřený dopis, pod který se podepsalo cca 370 zaměstnanců Opery ND a SO, to včetně některých vedoucích zaměstnanců ND a SO.