• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR. Jako odborová a profesní organizace sdružujeme profesionální hudebníky a další zaměstnance komorních, symfonických, divadelních orchestrů a pěveckých souborů, působících na území České republiky. UNIE OH ČR se také stala jednou ze zakládajících organizací společnosti INTERGRAM, která je kolektivním správcem majetkových práv výkonných umělců podle autorského zákona. Unie OH ČR stála i u vzniku Nadace Život umělce. V roce 1999 se UNIE OH ČR stala také jednou ze zakládajících organizací profesního Sdružení výkonných umělců, které zastupuje odborové svazy a umělecké organizace z většiny uměleckých profesí. Unie OH ČR je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků Vás zve na 2. Sympozium zdravotní péče pro hudebníky, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018, od 17:00 v koncertním sále Konzervatoře Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, Praha 1.

Tématu hlubokého podfinancování kultury u nás a tristní úrovně platů v organizacích závislých na příspěvcích ze státního a obecních rozpočtů se věnoval již komentář v minulém čísle Sond, V následujícím rozhovoru nejen o tom hovoří kontrabasista Jiří DOKOUPIL, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR - profesního a odborového svazu.

Zástupci níže uvedených odborových, profesních a zaměstnavatelských organizací působících v oblasti kultury se dohodli, v zájmu zajištění a zkvalitnění veřejných kulturních služeb, na prosazování následujících požadavků. Jejich základem je naplňování strategických materiálů z hlediska financování, které schválila předchozí Vláda ČR. Jedná se především o Státní kulturní politiku na léta 2015–2020.