Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vyhlašuje konkurz
NA POZICI CLENA SKUPINY TRUBEK


s nástupem k 26. 8. 2019 (plný úvazek).
Konkurz se uskuteční 26. června 2019 od 13:30 hod.
na adrese: Obecní dům (Sladkovského sál), nám. Republiky 5, Praha 1

Konkurz proběhne ve dvou kolech: 1. KOLO (anonymní) a 2. KOLO (veřejné).


1. kolo (anonymní):

J. Haydn: Koncert Es dur — 1. věta, do kadence (povinnost hrát na B trubku)

Orchestrální party:

A. Dvořák: Symfonie č. 9— 4. věta, úvod
A. Dvořák: Slovanské tance č. 4

2. kolo (veřejné):
Orchestrální party: — A. Dvořák: Slovanské tance č. 5, 9

J. Suk: V nový život

I. Stravinskij: Petruška

M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

N. R. Korsakov: Šeherezáda

R. Strauss: Alpská symfonie

G. Mahler: Symfonie č. 5


Přihlášky se stručným životopisem a kontaktními údaji posílejte do 18. 6. 2019 na adresu:
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
nebo na e-mail: o smid(©fok.cz

Kontaktní osoba: Ondřej Šmíd — vedoucí orchestrální kanceláře (tel.: 606 681 849)
Orchestrální party budou všem přihlášeným účastníkům zaslány v elektronické podobě (pdf),
k dispozici budou též v Orchestrální kanceláři SO FOK. Klavírní doprovod zajištěn SO FOK.