Filharmonie Hradec Králové
vypisuje konkurzy:

zástupce koncertního mistra ve skupině I. houslí (úvazek 1,0)

Podmínky:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart – 1. věta s kadencí z jednoho z následujících koncertů:

  • č. 3 G dur,

  • č. 4 D dur nebo

  • č. 5 A dur

 2. romantický houslový koncert (je možný i Houslový koncert D dur L. v. Beethovena) – 1. věta s kadencí

 3. Orchestrální party a sóla:

  • Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104

  • Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur

  • Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita

  • Bohuslav Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6)

  • Richard Strauss: Don Juan, symfonická báseň

  • Josef Suk: Pohádka, suita z hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena

 

Konkurzy se konají ve středu 25. 9. 2019 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 4. 9. 2019 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 7. 2019