ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace

vypisuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

hráče do skupiny viol (tutti). 

 

Konkurz se uskuteční dne 29. listopadu 2019 v 9 hodin

v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8

 

PODMÍNKY KONKURZU: 

Povinná skladba:

I. věta s kadencí jednoho z následujících koncertů:
K. Stamic: Koncert D Dur
F. A. Hoffmeister: Koncert D Dur.

Volná skladba:
Koncert nebo sonáta z období 19.-20. století.

Hra orchestrálních partů:
L. v. Beethoven:          Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ (ll. věta),
G. Rossini:                  Straka zlodějka – předehra,
W. A. Mozart:              Symfonie č. 35 D Dur (l. a lV. věta),
B. Smetana:                Prodaná nevěsta – předehra,
Vyšehrad, Z českých luhů a hájů,
P. I. Čajkovský:            Symfonie č. 6 h moll „Patetická“ (l. věta),
L. Janáček:                 Sinfonietta (ll. a lll. věta),

případně hra z listu.

                            

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 29. října 2019 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou k datu vyhlášení konkurzu poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

Předpokládaný termín nástupu: leden 2020

V Brně dne 22. srpna 2019

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.

 

Noty ke stažení

Smetana_Prodaná-nevěsta_předehra-2.pdf

 

Smetana_Vyšehrad_Z-českých-luhů-a-hájů.pdf

 

Beethoven_Symfonie_č.-5-c-moll_noty.pdf

 

Rossini_Straka-zlodějka_předehra.pdf

 

Janáček_Sinfonietta-ll._lll.-věta.pdf

 

Čajkovský_Symfonie-č.-6-h-moll-l.-věta.pdf

 

Mozart-Symfonie-č.-35-D-Dur-l.-a-lV.-věta.pdf