Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK :
vyhlašuje NA KONCERTNÍHO MISTRA HOUSLÍ

s nástupem k sezóně 2020/2021
Konkurz se uskuteční 17. 2. a 18. 2. 2020 od 9:30 hod.
na adrese: Obecní dům (Smetanova síň), nám. Republiky 5, Praha 1.

Na základě zaslané videonahrávky budou vybraní uchazeči pozváni ke dvoukolovému konkurzu. Odkaz na YouTube s nahrávkou zašlete nejpozději do 2.1. 2020 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Videonahrávka nesmí být starší než jeden rok.
Následovat bude 1. KOLO (anonymní) a 2. KOLO (veřejné). :

Videonahrávka s klavírním nebo orchestrálním doprovodem k předvýběru:
Pouze jedna skladba z uvedených možností - 1. věta s kadencí
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur KV 216
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 4 D dur KV 218
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur KV 219

1.kolo (anonymní):
Jeden z koncertů W. A. Mozarta — dle výběru uchazeče
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur KV 216
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 4 D dur KV 218
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur KV 219

2 věty ze sonát J. S. Bacha — dle výběru uchazeče
J. S. Bach: Sonáta pro sólové housle č. 1 g moll BWV 1001 (Adagio, Fuga)
J. S. Bach: Sonáta pro sólové housle č. 2 a moll BWV 1003 (Grave, Fuga)
J. S. Bach: Sonáta pro sólové housle č. 3 C dur BWV 1005 (Adagio, Fuga)

Party - houslová sóla:
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88
W. A. Mozart: Haffnerova serenáda D dur KV 250

2. kolo (veřejné):
Houslový koncert jednoho z níže uvedených autorů - dle výběru uchazeče:
L. van Beethoven
P. I. Čajkovskij
J. Brahms
J. Sibelius
A. Dvořák :
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert e moll op. 64
S. Prokofjev: Koncert č. 1 D dur op. 19 nebo č. 2 g moll op. 63.
D. Šostakovič: Koncert č. I a moll op. 77 nebo č. 2 cis moll op. 129

Party - houslová sóla:
J. S. Bach: Matoušovy pašije BWV 244
L. van Beethoven: Missa solemnis D dur op. 123
A. Dvořák: Karneval op. 92
R. Strauss: Život hrdinův op. 40
J. Brahms: Symfonie č. 1 c moll op. 68
N. A. Rimskij Korsakov: Šeherezáda op. 35
L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky

Přihlášky se stručným životopisem včetně uvedení mezinárodních soutěží, kontaktních údajů, kopií dokladu o dosaženém vzdělání a odkazu na videonahrávku pro předvýběr zašlete nejpozději do 2. 1.2020 na adresu:
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail: o.smid(adfok.cz

Kontaktní osoba: Ondřej Šmíd, vedoucí orchestrální kanceláře SO FOK (tel.: 606 681 849)

Orchestrální party budou všem přihlášeným účastníkům zaslány v elektronické podobě (pdf), k dispozici budou též v Orchestrální kanceláři SO FOK. Klavírní doprovod zajištěn SO FOK.

Platové ohodnocení pracovní pozice koncertní mistr dle tarifní třídy 14.

Poskytnutím osobních údajů obsažených ve Vašem životopise dáváte Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK souhlas pro jejich zpracování a uchování ve své personální databázi. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuté třetí straně. Poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoli odvolat.

Zasláním odkazu na nahrávku souhlasí uchazeč s tím, že SO FOK je oprávněn uložit nahrávky k předvýběru ve svém archivu a poskytnout je členům výběrové komise.