KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

hráče/ky na místo 2. zástupce vedoucího skupiny 2. houslí

 

Konkurz se uskuteční dne 13. března 2020 v 10 hodin

v sídle Filharmonie Brno, p. o. –  Besední dům, Komenského nám. 8

 

PODMÍNKY KONKURZU: 

1. kolo      
Povinná skladba W. A. Mozart první věta z koncertu s kadencí  
Hra orchestrálních partů B. Smetana Prodaná nevěsta – předehra  
    Tábor  
    Blaník  
       
2. kolo      
Povinná skladba L. v. Beethoven první nebo druhá a třetí věta z koncertu D dur  
  nebo z libovolného koncertu od romantismu do současnosti
Hra orchestrálních partů L. Janáček Taras Bulba  
  A. Dvořák Karneval  
    Bagately  
  W. A. Mozart Serenata Notturna KV 239  
  B. Smetana Valdštýnův tábor  
  B. Bartók Divertimento  
  případně hra z listu
       
       
       

                            

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 13. února 2020 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou k datu vyhlášení konkurzu poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

Předpokládaný termín nástupu: duben 2020

 

V Brně dne 21. listopadu 2019