Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • do skupiny violoncell – tutti (úvazek 0,5; zástup za MD)

Konkurz se koná v pondělí 6. 4. 2020 od 15.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • 1. a 2. věta (s kadencí) z violoncellového koncertu z období klasicismu
  • dvě části z violoncellových suit J. S. Bacha dle vlastního výběru
 • Orchestrální party
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8
  • B. Smetana: Má vlast
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 (2. věta)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
  • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 (2. věta)
 • Hra z listu

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

 

 

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 2. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 20. 1. 2020