Tutti hráč/hráčka ve skupině 1. houslí

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině 1. houslí, úvazek 1,0

Konkurz se koná v úterý 15. 9. 2020 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu W. A. Mozarta (KV216, KV218, nebo KV219)
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu (19.–20. století) nebo koncertní skladba většího rozsahu
 • Orchestrální party
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1
  • W. A. Mozart: předehra k opeře Figarova svatba
  • B. Smetana: předehra k opeře Prodaná nevěsta
  • B. Smetana: Šárka, Z českých luhů a hájů
  • R. Strauss: Don Juan

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

 

 

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 4. 8. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.