Hráč/hráčka na harfu

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo hráče/hráčky na harfu, úvazek 0,5

Konkurz se koná v pondělí 15. 9. 2020 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • G. F. Händel: Harfový koncert B dur op. 4 č. 6, 1. věta
  • Virtuózní skladba z období romantismu nebo impresionismu dle vlastního výběru
 • Orchestrální party a sóla
  • B. Smetana: Vyšehrad, symfonická báseň č. 1 z cyklu Má vlast
  • A. Dvořák: Slovanská rapsodie As dur op. 45 č. 3
  • J. Suk: Pohádka, suita z hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena op. 16, 1. věta
  • H. Berlioz: Fantastická symfonie op. 14
  • L. Janáček: Sinfonietta
  • B. Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem op. 34
  • M. Ravel: Tzigane, koncertantní rapsodie pro housle a orchestr
 • Hra z listu

 

Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

 

 

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 4. 8. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.