Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině viol, úvazek 1,0 (zástup za RD)

Konkurz se koná ve středu 5. 5. 2021 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • povinná sólová skladba: Karel Stamic: Violový koncert D dur op. 1, 1. věta s kadencí a 2. věta (část) nebo Franz Anton Hoffmeister: Violový koncert D dur
  • sólová skladba dle vlastního výběru
 • Orchestrální party a sóla
  • H. Berlioz: Římský karneval, předehra op. 9 (č. 1–3)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (1. str. celá)
  • B. Smetana: Vyšehrad (Allegro vivo ma non agitato)
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (Allegro poco vivo, ma non troppo)
  • L. Janáček: Sinfonietta (3. část, Moderato)
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8 (písmeno D)
  • F. Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 5 – „Reformační“ (str. 1 a 5)
  • E. H. Grieg: Peer Gynt, suita č. 1 (1. věta, Ranní nálada, písmena A-E)
  • R. Strauss: Don Juan op. 20 (Allegro molto con brio)
  • D. Šostakovič: Symfonie č. 5 (1. věta, Moderato, č. 15–17)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

 

 

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK