KONKURZ NA MÍSTO 2. TROMBONU S POVINNOSTÍ BASTROMBONU

 

Konkurz se uskuteční dne 10. ledna 2022 ve 14:00hodin

v Kongresovém centru ve Zlíně, Velký sál.

Uzávěrka přihlášek je 17. prosince 2021.

 

Konkurzní repertoár ( pořadí skladeb a orchestrálních partů závazné ):

  1. Kolo

koncert + orchestrální party, tenorový trombon podmínka

Ferdinand David: Concertino pro trombon a orchestr, Op. 4 ( Hofmeister Leipzig ) pouze 1. věta bez kadenze

W.A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Tuba mirum       

G. Rossini: Vilém Tell předehra

( basový trombon podmínka )

A. Bruckner: Symfonie č.7 E Dur

R. Wagner: Valkýra

 

2. Kolo

koncert + orchestrální party, basový trombon podmínka    

E. Sachse: Concertino pro bastrombon a klavír F Dur (Bearbeitung Armin Bachmann)

                                            do taktu 119 na kontra F

W.A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Kyrie eleison

L. Janáček: Taras Bulba, Sinfonietta

( tenorový trombón podmínka )

L. Janáček: Sinfonietta

R. Strauss: Život hrdinův

Hra z listu

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky. Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na web. stránkách www.filharmonie-zlin.cz.