FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

vypisuje
KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE DO SKUPINY 1. HOUSLÍ

Konkurz se uskuteční dne 20. listopadu 2018 v 15.00 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. (Velký sál)
Uzávěrka přihlášek je 9. listopadu 2018.

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:
W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí
Koncert světového repertoáru z období romantismu
(nebo koncert L. van Beethovena) 1. věta s kadencí

2) orchestrální party:
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (3. věta)
L. Janáček: Taras Bulba
F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 (1. věta)
J. Brahms: Symfonie č. 3 (1. věta)
B. Smetana: Má vlast ( Šárka )

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod.