ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace
vypisuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení místa

hráče I. hoboje

 

Konkurz se uskuteční dne 29. března 2019 v 10.00 hodin
v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8

 

PODMÍNKY KONKURZU:

1. kolo
W. A. Mozart: Koncert C Dur, K. 314
orchestrální party:
J. Brahms: Koncert pro housle a orchestr op. 77 (2. věta)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 „Skotská“ (2. věta)

2. kolo
R. Strauss: Koncert pro hoboj

orchestrální party:
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 (2. věta)
G. Mahler: Symfonie č. 3 (2. věta)
Das Lied von der Erde (2. věta)
M. Ravel: Le tombeau de Couperin (1. věta)
G. Rossini: Hedvábný žebřík (předehra)
B. Smetana: Má vlast (Blaník)
R. Strauss: Don Juan
I. F. Stravinskij: Pulcinella

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe
i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 28. února 2019 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. 539 092 802).
Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

Předpokládaný termín nástupu: květen 2019.

 

V Brně dne 20. listopadu 2018

PhDr. Marie Kučerová
ředitelka Filharmonie Brno, p. o.

 

Vyhlášení výběrového řízení ke stažení Vyhlášení-1.-hoboj-2018.doc.