Filharmonie Hradec Králové o. p . s.

konkurz na místo zástupce koncertního mistra ve skupině I. houslí (úvazek 1,0)

 

Konkurz se koná v pondělí 13. 5. 2019 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

 

Podmínky:

 

1) Wolfgang Amadeus Mozart – 1. věta s kadencí z jednoho z následujících koncertů: č. 3 G dur, č. 4 D dur nebo č. 5 A dur

 

2) romantický houslový koncert (je možný i Houslový koncert D dur L. v. Beethovena) – 1. věta s kadencí

 

3) Orchestrální party a sóla:

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104

Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur

Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita

Bohuslav Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6)

Richard Strauss: Don Juan, symfonická báseň

Josef Suk: Pohádka, suita z hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů je ke stažení na www.fhk.cz (orchestr – konkurzy), přihlášený uchazeč si jej může také vyzvednout v hudebním archivu FHK.

 

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 1. 4. 2019 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu

Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Eliščino nábř. 777

500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.