Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo
hráče/hráčky na harfu (úvazek 0,5)

Konkurz se koná v pondělí 13. 5. 2019 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

Přednes:

G. F. Händel: Harfový koncert B dur op. 4 č. 6, 1. věta
Virtuózní skladba z období romantismu nebo impresionismu dle vlastního výběru

Orchestrální party a sóla:

 

 

Hra z listu

Notový materiál orchestrálních partů je ke stažení výše, přihlášený uchazeč si jej může také vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 1. 4. 2019 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.   
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 6. 3. 2019