Počátky Janáčkovy filharmonie Ostrava, dnes jednoho z nejvýznamnějších symfonických těles v celoevropském měřítku, sahají do roku 1929, kdy vzniklo ostravské rozhlasové těleso, často spojované s orchestrem operním. Byl to začátek umělecky hodnotné éry, ozvláštněné nejen prováděním náročných soudobých děl, ale také památným hostováním takových osobností jako Stravinskij, Prokofjev nebo Hindemith. Skutečné základy stávajícího orchestru však byly položeny v roce 1954, kdy vznikl Ostravský symfonický orchestr vedený Otakarem Paříkem.

Číst dál ...